Nederlands

Toelichting op FreshTeq.NL voor (potentiele) deelnemers.

Project- en implementatiefocus

FreshTeq.NL is een landelijk programma gericht op het uitvoeren, met buitenlandse partners, van projecten die gehele of gedeeltelijke fresh food-ketens ontwerpen en implementeren. FreshTeq.NL is gericht op oplossingen voor eindmarkten. Het is een businessontwikkeling- en innovatieprogramma. Innovatieprojecten zijn altijd afgeleid van gewenste oplossingen voor de markt. Pre-competitieve technologieontwikkeling is een onderdeel van FreshTeq.NL, maar het is niet het leidende thema. Gezamenlijke acquisitie van projecten in het buitenland vanuit consortia is een belangrijke pijler onder FreshTeq.NL.

Ondernemers

FreshTeq.NL is relevant voor ondernemers

 • Die internationalisatie in de kern van hun groeistrategie hebben;
 • Die beter en sneller kunnen internationaliseren indien ze samenwerken met Nederlandse en andere partners;
 • Die durven te investeren in groei;
 • Die unieke deeloplossingen hebben (bijvoorbeeld high-tech MKB-bedrijf), maar die niet de mogelijkheden hebben om op eigen kracht te internationaliseren. Deze bedrijven hebben een uitstekende rol als toeleverancier van de internationaliserende ondernemingen;
 • Die willen en kunnen samenwerken;
 • Die tempo willen maken.
 • FreshTeq.NL vereist actieve deelname in projecten, investeren, berekend risico’s nemen. Het is geen subsidie-georiënteerd programma voor vrijblijvende technologieontwikkeling. Bedrijven investeren, overheid draagt bij om te versnellen en een level playing field met andere landen te borgen.

Bundeling van krachten: mensen, kennis en middelen

De Nederlandse tuinbouw gerelateerde bedrijven kunnen veel aan kracht winnen door krachten te bundelen. Dit is relevant om een aantal redenen:

 • Grote buitenlandse spelers, vele malen groter dan de huidige Nederlandse toppers in tuinbouw, betreden de enorme en stabiele markt voor de voeding van 6 – 8 miljard mensen in dichtbevolkte gebieden (2050);
 • Dit veranderende concurrentieveld maakt het wenselijk voor Nederlandse spelers om acquisitiekracht, investeringskracht, technologische kracht en dergelijke te bundelen;
 • De projecten die loskomen in het buitenland zijn van een schaal die in vele gevallen de scope van individuele Nederlandse bedrijven te boven gaat;
 • Internationalisering, schaalvergroting en het veranderen concurrentieveld vereisen een verdere professionalisering van de Nederlandse tuinbouw. Het gaat hier niet zozeer om technische innovatie, maar om professionele business intelligence, innovatiemanagement, technologiemanagement en dergelijke, vormgegeven door experts met vele jaren ervaring in deze velden. Een aantal van deze activiteiten worden binnen FreshTeq.NL opgezet als shared services, waardoor kosten worden gedeeld, een hoger niveau van professionaliteit kan worden gerealiseerd en er een maximale benutting van deze professionele ondersteuning is.

Loket voor de wereld

FreshTeq.NL-projecten zullen voor een belangrijk deel ontstaan vanuit bestaande buitenlandse contacten van Nederlandse spelers, waarbij de goede invulling van de klantwensen een verbreding van het project en daarmee de participanten vereist. Daarnaast zullen FreshTeq.NL-consortia, op basis van de producten en diensten die ze hebben ontwikkeld, actief de internationale markt bewerken. Goede contacten op overheidsniveau of voortkomend uit researchsamenwerking kunnen ook ingangen naar concrete fresh food chain projecten opleveren.
FreshTeq.NL als stichting claimt dus geen centrale commerciële rol, maar kan in voorkomende gevallen wel dienen als internationaal aanspreekpunt voor overheden, ondernemers, retailers of voedingsdeskundigen.

Platte organisatie

FreshTeq.NL is een businessontwikkelings- en innovatieprogramma dat valt onder de stichting FreshTeq Innovation Support Centre. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

 1. Ir. Paul Althuis, directeur TU Delft Holding B.V. en directeur Valorisation Centre (TUD) (secretaris)
 2. JanWillem Breukink BA, voormalig CEO INCOTEC Group B.V. (voorzitter).
 3. Drs. Ir. Hans Grootscholten, directeur Grow Group (penningmeester)
 4. Drs Jan Maat, voormalig directeur Externe Research Unilever en voormalig directeur topinstituut voor voedingsresearch TIFN
 5. Inge Vermeulen, directeur Patijnenburg, voormalig directeur Gemeente Westland (persoonlijk titel)
 6. Vacature 1
 7. Vacature 2

De vacatures worden binnenkort ingevuld met personen die een centrale rol hebben in andere sterke tuinbouw-innovatie regio’s in Nederland.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met
Tjerk Gorter
Programme Director van FreshTeq.NL
tgorter@qanbridge.nl


Velden gemerkt met een * moeten worden ingevuld